bucket_iconCreated with Sketch.

Nú bouwen met het oog op de toekomst

Op scholen zijn er uiteenlopende ruimtes: leslokalen, gymzalen, kantines en kantoren, elk met hun eigen eisen.   Met het brede scala aan gebruikers op scholen - zo zijn er alleen al grote leeftijdsverschillen tussen scholieren onderling én tussen docenten - kan voor een architect het ontwerp van een school een ingewikkeld en veeleisend project zijn.

Strengere eisen

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, scholen worden gebouwd voor de lange termijn en er moet rekening worden gehouden met toekomstige behoeften. Bouwmateriaal moet makkelijk te onderhouden, flexibel, aanpasbaar en robuust zijn.

Een stillere leeromgeving

In de afgelopen jaren werd in een aantal onderzoeken de invloed van schoolgebouwen op scholieren onder de loep genomen: niet alleen keek men in hoeverre het leerproces werd gestimuleerd, maar ook of dat werd verstoord. Onder meer werd duidelijk dat extreem lawaaierige omstandigheden van invloed kunnen zijn op de gezondheid van een scholier, zijn manier van denken en zijn algemene leerprestaties.

Of men nu werkt volgens traditionele leermethodes of in leeromgevingen met meer dynamiek en samenwerking, het is belangrijk om in een leslokaal de juiste geluidsniveaus te hanteren. Het heeft invloed op de kennisoverdracht van docenten en het leervermogen van scholieren. Een onderzoek naar de effecten van geluidshinder in de klas op leerprestaties, wees uit dat lawaai boven de 41 dB in de klas de resultaten negatief beïnvloedde. Een Frans onderzoeksteam ontdekte bijvoorbeeld dat bij elke 10 dB toename van geluidshinder 8- tot 9-jarige scholieren 5,5 punten lager scoorden op hun nationale standaardtoets.

Om de lawaaierige omstandigheden in leslokalen te verbeteren, moeten we leeromgevingen ontwerpen met materiaal dat geluid absorbeert en onder controle houdt.

Duurzaamheid en veiligheid

De verschillende oppervlakken op scholen moeten een uitstekende geluidsabsorptie bieden, ongewenste geluiden effectief dempen en duurzaam zijn. Ze moeten bestand zijn tegen de ruwe behandeling zoals we die vaak op scholen zien, en verder voldoen aan de brandveiligheidsnormen, zodat ouders, leraren en scholieren zich dáár in elk geval geen zorgen over hoeven te maken. 

Ontwerp en beheer

De ontwerpuitdagingen bij het creëren van flexibele, eigentijdse educatieve ruimtes vereisen ontwerp- en bouwbeslissingen vanuit een lange-termijnvisie, met optimalisatie van onderhoud, waarbij de focus ligt op het vinden van de meest aantrekkelijke producten.

Bouwen aan succes

Door inzicht te hebben in de eisen van een gebouw en de manier waarop de ruimte gebruikers zal beïnvloeden, kunnen we negatieve effecten verminderen of zelfs elimineren.

Door een leslokaal te harmoniseren met geluidsabsorberend en duurzaam materiaal, creëren we een leeromgeving waarin scholieren beschermd worden en die gebouwd is voor succes.

Bij elke 10 dB toename van geluidshinder scoorden 8- tot 9-jarige scholieren 5,5 punten lager op hun nationale standaardtoets.

Allen, J. G, et al

Volg ons op Pinterest

Bekijk onze Pinterest pagina en wordt geïnspireerd door adembenemende architectonische interieurontwerpen.
Volg en pin ons; word enthousiast om prachtige akoestische omgevingen te creëren.