Privacyverklaring

Inleiding

ROCKWOOL B.V. (“ROCKWOOL”) spant zich in om uw privacy te beschermen. De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor ons en wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Daarom heeft ROCKWOOL een set bindende bedrijfsregels (“Binding Corporate Rules”) geïmplementeerd met daarin de gegevensbeschermingsvereisten waaraan de ROCKWOOL Group wereldwijd moet voldoen.

In verband met onze bedrijfsactiviteiten verwerken wij, als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens van onze klanten, sollicitanten, leveranciers, gebruikers van onze websites en apps, en van bezoekers en andere derden, zoals nader omschreven in onderdeel C.

In deze Privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze verzamelen en voor welk(e) doel(en) wij deze kunnen gebruiken. Daarnaast informeren wij u over uw rechten als betrokkene.

Deze Privacyverklaring wordt verstrekt in een gelaagde structuur zodat u rechtstreeks naar een van onderstaande onderwerpen kunt navigeren.

A. De verwerkingsverantwoordelijk

B. Contact

C. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

D. Doorgifte binnen de ROCKWOOL Group

E. Verstrekking en doorgifte aan derden

F. Beveiligin

G. Uw rechten als betrokkene

H. Links naar andere websites

I. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

A. De verwerkingsverantwoordelijke

ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Nederland

E-mail: dataprotectionBNL@rockwool.com
Registratienummer bedrijf: 13014428

B. Contact

Bij vragen over deze Privacyverklaring en/of onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

T: +31 475 35 35 35
E-mail: dataprotectionBNL@rockwool.com

C. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens moeten wij verwerken om u de door u gevraagde diensten te kunnen leveren en sommige persoonsgegevens worden door u vrijwillig verstrekt. Wij laten u altijd weten (bijv. door middel van een sterretje (*)) welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en wat de gevolgen zijn wanneer u dergelijke gegevens niet aan ons verstrekt. Wanneer u de gevraagde (persoons)gegevens niet verstrekt, kan dat betekenen dat wij niet (volledig) aan uw verzoek kunnen voldoen. Hierna volgt een beschrijving van de meest voorkomende manieren waarop interactie met ROCKWOOL kan plaatsvinden.

1. Klanten en toekomstige klanten

Bent u klant van ROCKWOOL of bent u in dienst van een bedrijf dat klant is van ROCKWOOL, dan kunnen wij uw contactinformatie verwerken zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functies en standplaats.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel om contact met u op te nemen in het kader van een normale klantrelatie, om algemene klantenservice en -ondersteuning (inclusief vervolgenquêtes) te bieden en om kennis en inzicht te krijgen in de manier waarop onze producten en diensten door onze klanten worden gebruikt. Onze rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ROCKWOOL (artikel 6, lid 1, onder b, AVG) en/of onze gerechtvaardigde belangen in het waarborgen van klanttevredenheid en het verbeteren van onze producten en diensten of het nakomen van een overeenkomst tussen het bedrijf waar u werkt en ROCKWOOL (artikel 6, lid 1, onder f, AVG).

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer het hiervoor omschreven doel van de verwerking is verwezenlijkt. Wanneer uw persoonsgegevens echter deel uitmaken van de boekhouding, verwerken we uw persoonsgegevens om te voldoen aan de toepasselijke nationale administratiewetgeving (artikel 6, lid 1, onder c, AVG).

ROCKWOOL kan persoonsgegevens verwerken over mogelijke nieuwe klanten (leads), inclusief werknemers van mogelijke nieuwe klanten. Het doel van deze verwerking is het genereren en opvolgen van zakelijke leads. Deze verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van dit doel (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Deze persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer het hiervoor omschreven doel van de verwerking is verwezenlijkt.

2. Leveranciers

Bent u leverancier van ROCKWOOL of bent u in dienst van een bedrijf dat leverancier is van ROCKWOOL, dan kunnen wij uw contactinformatie verwerken zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie en standplaats. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel om contact met u op te nemen in het kader van de normale leveranciersrelatie. Onze rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ROCKWOOL (artikel 6, lid 1, onder b, AVG) en/of onze gerechtvaardigde belangen in het nakomen van een overeenkomst tussen het bedrijf waar u werkt en ROCKWOOL (artikel 6, lid 1, onder f, AVG).

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer het hiervoor omschreven doel van de verwerking is verwezenlijkt. Wanneer uw persoonsgegevens echter deel uit maken van de boekhouding, verwerken we uw

persoonsgegevens om te voldoen aan de toepasselijke nationale administratiewetgeving (artikel 6, lid 1, onder c, AVG).

3. Marketing- en reclamepraktijken van ROCKWOOL

a. Welke informatie verzamelen wij?

Volgen (tracking) van apps en websites

Wanneer u onze websites of apps bezoekt en ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor alle of een aantal categorieën persoonsgegevens, verzamelen wij informatie over u en uw gebruik door middel van cookies, pixels en vergelijkbare technologieën. Hieronder valt het IP-adres, type browser en apparaten, de webpagina die u naar de website of app heeft geleid, de in een zoekmachine ingevoerde zoektermen die u naar onze website hebben geleid, en het gebruik van en de navigatie op websites en apps.

Het doel van de verwerking is om uw gebruik van de websites en apps, en ook van onze diensten en producten, gemakkelijker te maken en om gepersonaliseerde content en zoekresultaten te bieden. De rechtsgrond hiervoor zijn onze gerechtvaardigde belangen in het ontwikkelen, evalueren, promoten en verkopen van onze producten en diensten, inclusief onze websites en apps (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid

Contactformulieren

Als u contact met ons opneemt voor ondersteuning, of u aanmeldt voor marketingmateriaal en andere aanbiedingen, via formulieren op onze websites of apps, verzamelen wij de informatie die u verstrekt. Om onze gegevensbestanden actueel te houden en u de meest relevant content te kunnen bieden, kunnen we door u verstrekte informatie combineren met klantinformatie en informatie die we verkrijgen door trackingcookies en door het tracken van e-mails en loginactiviteit. Daarnaast kunnen we uw gegevens combineren met door derden verstrekte informatie. Een voorbeeld: de omvang en de sector van het bedrijf waar u voor werkt (als u een bedrijfsnaam hebt opgegeven) zal worden verstrekt door bronnen als professionele netwerksites en aanbieders van informatiediensten.

Het doel van deze verwerking is met u te kunnen communiceren, en algemene service en ondersteuning te kunnen bieden. De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ROCKWOOL (artikel 6, lid 1, onder b, AVG) en/of onze gerechtvaardigde belangen in deze doelen (artikel 6, lid 1, onder f, AVG). Wij bewaren persoonsgegevens die via contactformulieren zijn verzameld totdat het hiervoor omschreven doel van de verwerking is verwezenlijkt, tenzij het informatieverzoek verband houdt met een zakelijke relatie. In dat geval gelden de bewaarperioden voor zakelijke relaties. Zie onderdeel C.1.

E-mail

E-mails die we u sturen voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming of in relatie tot evenementen waarvoor u zich hebt aangemeld, kunnen trackingtechnologieën bevatten die ons vertellen of u de e-mail hebt ontvangen of geopend, of op een link in de e-mail hebt geklikt.

Wij verwerken deze informatie met het doel gepersonaliseerde content te kunnen leveren. De rechtsgrond hiervoor zijn onze gerechtvaardigde belangen in het ontwikkelen, evalueren, promoten en verkopen van onze producten en diensten (artikel 6, lid 1, onder f, AVG).

Accounts

Als u bij ons een account aanmaakt, kunnen wij profielinformatie verzamelen, inclusief naam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, alsmede uw profielactiviteiten. Wij verwerken deze informatie met het doel onze diensten op de websites of apps aan u te kunnen verlenen. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst met u (artikel 6, lid 1, onder b, AVG). Persoonsgegevens die zijn verzameld via profielen en accounts worden verwijderd wanneer het hiervoor omschreven doel van de verwerking is verwezenlijkt, tenzij het profiel of het account verband houdt met een zakelijke relatie. In dat geval gelden de bewaarperioden voor zakelijke relaties. Zie onderdeel C.1.

b. Marketing en onlinereclame

Algemeen

Wij kunnen via verschillende marketing- en reclamekanalen contact met u opnemen om u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen, relevante handleidingen en instructies, updates over de sector en leiderschap, en eventuele aanbiedingen die voor u relevant kunnen zijn. Wij streven ernaar u de meest relevante informatie te bieden en baseren ons daarbij op de informatie die wij hebben verzameld.

E-mail en sms

Als u uw toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons, hetzij via een formulier op onze website of na bevestiging van uw toestemming per e-mail (dubbele opt-in), kunnen we contact met u opnemen via e-mail en/of sms. Wij stemmen de inhoud af op de informatie die wij hebben verzameld, bijv. klikken in e-mails, bezochte webpagina’s, demografische of geografische informatie enz.

Wij geven u een omschrijving van de marketingaanbiedingen voordat de gegevens worden verzameld en uw toestemming is vereist voordat marketingmateriaal per e-mail of sms aan u wordt verzonden. Indien u niet langer marketinginformatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden via de afmeldlink die u in al onze marketingmails aantreft.

Website en apps

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor marketingcookies en onze websites of apps gebruikt, tonen wij u mogelijk gepersonaliseerde content op basis van de informatie die wij hebben verzameld over u en over de wijze waarop u met ons hebt gecommuniceerd. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid

Online reclame

ROCKWOOL maakt op verschillende manieren online reclame. Hieronder valt het tonen van reclames op websites van andere bedrijven, zoekmachines, in apps en op socialemediaplatforms zoals Facebook en LinkedIn. Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën die door ons of door derden zijn verzameld, zoals Facebook-pixels. Hierdoor kunnen we aanvullende informatie verzamelen om de effectiviteit van onze reclame te meten en te verbeteren. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid

4. Bezoekers van fysieke locaties

Bezoekt u de gebouwen of faciliteiten van ROCKWOOL, dan kunnen we uw contactinformatie verwerken zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functies en standplaats. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel bezoekers te identificeren en te registreren, teneinde de veiligheid te handhaven en de fysieke beveiliging te waarborgen. Onze rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen in het waarborgen van de veiligheid van bezoekers (artikel 6, lid 1, onder f, AVG).

Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer het hiervoor omschreven doel van de verwerking is verwezenlijkt. Indien nodig kunnen we uw persoonsgegevens echter gedurende een langere periode verwerken om aan toepasselijke nationale wetgeving te voldoen (artikel 6, lid 1, onder c, AVG).

5. Sollicitanten

Als u bij ROCKWOOL solliciteert, verwerken wij de volgende informatie:

  • contactinformatie zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  • vaardigheden, opleiding en werkervaring
  • resultaten van een assessment in het kader van de wervingsprocedure

Wij verwerken deze informatie om te beoordelen of wij u een functie binnen ROCKWOOL willen aanbieden (artikel 6, lid 1, onder b, AVG).

In de eerste fasen van de werving verzamelen wij geen gevoelige persoonsgegevens. Dergelijke informatie kunnen we wel in een latere fase van de wervingsprocedure verzamelen, maar uitsluitend als deze relevant is voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd of als lokale wetgeving dit vereist. In dat geval vragen we uw

toestemming om de informatie te verzamelen en te verwerken (artikel 6, lid 1, onder a) en artikel 9, lid 2, onder a, AVG).

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat het hiervoor omschreven doel van de verwerking is verwezenlijkt, tenzij u uw toestemming hebt gegeven voor een langere bewaarperiode. In deze periode kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Zie onderdeel G.7.

D. Doorgifte binnen de ROCKWOOL Group

Verzamelde persoonsgegevens kunnen voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld internationaal worden doorgegeven tussen rechtspersonen in de ROCKWOOL Group, mits deze doorgifte niet wettelijk is verboden of beperkt.

Met betrekking tot ROCKWOOL-rechtspersonen die zijn gevestigd in landen buiten de EU/EER welke niet worden beschouwd als veilig derde land (dat wil zeggen dat er geen passend niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd) dienen de Binding Corporate Rules van ROCKWOOL als gerechtvaardigde grondslag voor het overbrengen van uw persoonsgegevens.

Een overzicht van de ROCKWOOL Group is te vinden op https://www.rockwool.com/group/privacy-Statement/rockwool-group-companies/.

E. Verstrekking en doorgifte aan derden

Onze verstrekking en/of doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (d.w.z. rechtspersonen buiten de ROCKWOOL Group) wordt tot een minimum beperkt en gebeurt onder voorbehoud van de aanwezigheid van een passend niveau van gegevensbescherming. Wij kunnen beschikbare persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden verstrekken of doorgeven aan derden:

  • om namens ons diensten te verlenen, bijv. hosting, IT-ondersteuning, marketingdiensten of administratieve diensten. Dergelijke derden die optreden als gegevensverwerkers, mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies en op basis van een schriftelijke verwerkersovereenkomst;
  • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
  • in het geval u voorafgaande toestemming hebt gegeven voor het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde;
  • in het geval van een fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van de bezittingen of aandelen van ROCKWOOL (inclusief, maar niet uitsluitend, in verband met insolventie- of vergelijkbare procedures).
  • Zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

Indien de ontvanger van persoonsgegevens zich in een land buiten de EU/EER bevindt waar geen passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd, geven wij uw persoonsgegevens uitsluitend door aan een dergelijke ontvanger na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst voor de doorgifte van persoonsgegevens, gebaseerd op de modelovereenkomstbepalingen van de Europese Commissie.

F. Beveiliging

ROCKWOOL zegt toe de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en de website beschikt over veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die onder ons beheer vallen te beschermen tegen verlies, misbruik en/of wijziging

G. Uw rechten als betrokkene

1. Recht op inzage

Als betrokkene hebt u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet door ROCKWOOL verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer ROCKWOOL uw persoonsgegevens verwerkt, hebt u het recht om inzage te verkrijgen in deze gegevens en in de informatie genoemd in artikel 15, lid 1, AVG, al gelden daarvoor wel een aantal wettelijke uitzonderingen.

2. Recht op rectificatie

Als betrokkene hebt u recht op rectificatie op grond van artikel 16, AVG. Dit betekent dat u recht hebt op rectificatie van onjuistheden in uw persoonsgegevens en op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens.

3. Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

Als betrokkene hebt u recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) en wij zijn verplicht uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer sprake is van een van de redenen genoemd in artikel 17, lid 1, AVG. Dit kan bijv. het geval zijn als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt (artikel 17, lid 1, AVG).

Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing als de verwerking nodig is vanwege een van de redenen genoemd in artikel 17, lid 3, AVG. Dit kan bijv. het geval zijn als de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (artikel 17, lid 3, onder b en e, AVG).

4. Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking als sprake is van een van de omstandigheden genoemd in artikel 18, lid 1, AVG. Dit kan bijv. het geval zijn als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist. In dat geval wordt de verwerking beperkt gedurende een periode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens kunnen controleren (artikel 18, lid 1, onder a, AVG). Beperking betekent dat opgeslagen persoonsgegevens worden gemarkeerd met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken (artikel 4, lid 3, AVG).

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als betrokkene hebt u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat u in het algemeen het recht hebt uw aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, als de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a of artikel 9, lid 2, onder a, AVG of op een overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b, AVG en de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés (artikel 20, lid 1, AVG). Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorzenden (artikel 20, lid 2, AVG).

6. Recht van bezwaar

Als betrokkene hebt u het recht bezwaar te maken op grond van artikel 21 AVG. Uiterlijk in onze eerste communicatie met u, informeren wij u uitdrukkelijk over dit recht. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing: zie onderdeel C.3. U hebt op elk gewenst moment het recht bezwaar te maken over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

7. Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van uw toestemming tot aan de intrekking. Wij informeren u hierover voordat u uw toestemming geeft. Als gevolg van het intrekken van uw toestemming, kunnen we mogelijk uw verzoeken niet inwilligen of u onze diensten niet verlenen. Als u uw toestemming intrekt, stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve en voor zover het doorgaan van de verwerking of opslag is toegestaan of verplicht volgens de toepasselijke wetgeving op het gebied van persoonsgegevens of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

8. Recht om een klacht in te dienen

Een klacht indienen bij ROCKWOOL

Hebt u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ROCKWOOL? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via dataprotectionBNL@rockwool.com.

Wij nemen uw klacht door, evalueren deze en nemen indien nodig contact met u op voor meer informatie. Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht of bezwaar altijd binnen vijf (5) werkdagen.

Wij streven ernaar om elke klacht en elk bezwaar binnen een (1) maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een (1) maand een beslissing te nemen, informeren wij u over de oorzaken van de vertraging en over het moment waarop de beslissing naar verwachting bekend zal worden gemaakt (niet langer dan zes (6) maanden na de ontvangst).

Een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

U kunt op elk gewenst moment voor, tijdens of na de hiervoor beschreven klachtenprocedure op grond van artikel 77 AVG ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ROCKWOOL:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG
Nederland

Telefoon: + 31 70 88 88 500
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

H. Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites of naar geïntegreerde websites. ROCKWOOL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven (websites van derden) of voor de praktijken van deze bedrijven met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens. Wanneer u websites van derden bezoekt, zou u het privacybeleid van de eigenaren daarvan en andere relevante beleidslijnen moeten doorlezen.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Vanwege technische ontwikkelingen en/of wijzigingen van wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Voor zover de wijzigingen van de Privacyverklaring worden beschouwd als wezenlijk en belangrijk, wordt u hierover op onze website geïnformeerd. Een actuele versie van deze Privacyverklaring is altijd te vinden op: www.rockwool.com/group/privacy-statement.