Meer steen
0

De aarde produceert 38.000 keer meer steen dan de hoeveelheid die we elk jaar gebruiken om steenwol te maken.

Gerecycled materiaal
0

De akoestische oplossingen van Rockfon bevatten tot 64% gerecycled materiaal.

Recycling van steenwol
0

In 2023 haalden we meer dan 59.000 ton steenwol op voor recycling.

Onuitputtelijke natuurlijke grondstof

Vulkanisch gesteente is een zo goed als onuitputtelijke natuurlijke grondstof en een écht duurzaam bouwmateriaal. Elk jaar produceert de aarde 38.000 keer meer steen dan de hoeveelheid die we in de hele ROCKWOOL Group gebruiken.

Basaltsteen werd aan het begin van de negentiende eeuw ontdekt op Hawaï. Het is een natuurlijk bijproduct van vulkanische activiteit. We smelten het en spinnen er steenwolvezels van.

A tree growing inside a round staircase in an urban environment.

Akoestische oplossingen voor de circulaire economie

Als we duurzaam willen leven, is het essentieel dat we onze materiaalvoetafdruk verkleinen. Daarom volgen onze oplossingen de filosofie 'reduce, reuse, recycle' van de circulaire economie.

Daarbovenop zijn we steeds op zoek naar meer manieren om afval uit andere industrieën te recyclen. Zo zorgen wij ervoor dat een deel van de 1 tot 2 miljard ton bouwafval per jaar niet op de afvalberg belandt.

Exploding Volcano

Recycling 2.0

 

  • Wij upcyclen afval uit andere industrieën: in plaats van het naar een stortplaats af te voeren, geven wij het een nieuw leven door het te verwerken tot producten met een commerciële waarde.
  • Wij gebruiken geen schaarse grondstoffen die in andere sectoren nodig zijn.
  • We dragen ons steentje bij aan de circulaire economie.
Ontdek alles wat je moet weten over onze recyclingservice
NL - Upcycling Downcycling - Sustainability

Verantwoord zakendoen & duurzaam inkopen

Wij vinden het belangrijk om transparant te werken volgens verantwoorde, ethische bedrijfsprocessen. Zo zijn we lid van het UN Global Compact en zetten we ons voortdurend in voor dit initiatief en de principes die er aan de basis van liggen.

Onze gedragscode voor leveranciers beschrijft wat we van onze leveranciers verwachten. Ze moeten bijvoorbeeld de nationale en lokale wetten en richtlijnen naleven op het vlak van tewerkstelling, milieu, productieprocessen en meer.

Download onze gedragscode voor leveranciers
Illustrative image, industry, workers, factory, construction, tablet, hard hat, helmet, laughing

Veiligheid is onze hoeksteen

Alle bestanddelen in onze producten worden regelmatig door een externe partij (Altox Ltd.) gescreend met het oog op de BREEAM Noorwegen A20-lijst en de REACH-kandidatenlijst.

De producten van Rockfon voldoen aan de Autorisatielijst – Bijlage XIV, de Restrictielijst – Bijlage XVII en de kandidatenlijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (SVHC; juni 2013).

industry, industrial, production line, process operator, hair net, food production, medical production, gloves, man