campaign illustration, dB campaign, dB range,  office, sound wave, sound insulation, sound absorption

Optimale akoestiek op kantoor met ons dB assortiment, een unieke combinatie van hoge geluidsabsorptie EN hoge geluidsisolatie.

Wij zien wat jij hoort

Stressniveau
0

27% daling in stressniveau door verbeterde akoestiek op kantoor.

Prestatie
0

66% afname in prestatie van het personeel door storend lawaai

Betere focus
0

48% betere focus bij werknemers in kantoren met goede akoestiek

Productiviteit
0

70% van de werknemers geeft aan dat hun productiviteit hoger zou liggen als er minder lawaai was op kantoor

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation
Het is niet enkel de geluidsisolerende eigenschap van een product die bepaalt hoeveel lawaai van een ruimte wordt overgedragen naar de aangrenzende ruimte; geluidsabsorberende eigenschappen hebben tevens een positief effect. Iets wat we NIET terugzien in de Dn,f,w waardes.

Geluidsabsorptie vs Geluidsisolatie

Akoestisch comfort wordt in de eerste plaats bepaald door geluidsabsorptie en geluidsisolatie.

Plafonds met dezelfde geluidsisolatiewaarde (uitgedrukt in dB), maar met verschillende geluidsabsorptieniveaus, resulteren in verschillende geluidsdrukniveaus.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, definition of acoustics, NL

Laag geluidsabsorberend plafond

Als de zendruimte een plafond heeft met een lage geluidsabsorptie, leidt dit tot hogere geluidsdrukniveaus en hoge nagalmtijden in deze ruimte. Zelfs als het plafond een goede geluidsisolatie heeft, zal er meer lawaai overgedragen worden naar de aangrenzende ruimte dan bij een sterk geluidsabsorberend plafond.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, low sound absorption illustration, NL

Gemiddeld geluidsabsorberend plafond

Als een ruimte een plafond heeft met verbeterde geluidsabsorptie, resulteert dit in lagere geluidsdruk aangezien een deel van het geluid wordt geabsorbeerd. Indien gecombineerd met goede geluidsisolatie, zal er minder lawaai overgedragen worden naar de aangrenzende ruimte dan in het vorige geval.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, mid sound absorption illustration, NL

Hoog geluidsabsorberend plafond

Een combinatie van een hoog geluidsabsorberend en hoog geluidsisolerend plafond resulteert in een comfortabele akoestische ruimte met uitstekende akoestische privacy.

De hoge geluidsabsorptie resulteert in een lager geluidsdrukniveau (minder lawaai) in de zendruimte aangezien veel lawaai wordt geabsorbeerd door het plafond, waardoor automatisch minder lawaai overgedragen wordt naar de aangrenzende ruimte. Als de ontvangstruimte ook een hoog geluidsabsorberend plafond heeft, zal het geluidsdrukniveau nog verder afnemen aangezien het lawaai dat de ruimte binnenkomt ook verder wordt geabsorbeerd.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, high sound absorption illustration, NL
campaign illustration, db campaign, brochure cover, NL

Casestudy's

Bekijk praktijkvoorbeelden die laten zien hoe we geluidsabsorptie en geluidsisolatie in balans hebben gebracht. 

campaign illustration, db campaign, case study file mosaic, NL