bucket_iconCreated with Sketch.Een betrouwbare bron van hernieuwbare materialen

Onze producten helpen onze klanten en hun gemeenschappen de uitdagingen van het moderne leven aan te gaan. Ze bieden efficiënt gebruik van grondstoffen en ondersteunen de circulaire eonomie.

Man on mountain, rock, sitting

Recycling en hergebruik in focus

Terwijl de wereldbevolking blijft groeien – 9,8 miljard mensen in 2050 en 11,2 miljard in 2100 – worden recycling en het hergebruik van afvalmaterialen uit de bouw belangrijker dan ooit.

Van 2000-2010 is de voetafdruk van ons materiaalgebruik – een afspiegeling van de hoeveelheid ontgonnen grondstoffen – in alle regio's ter wereld groter geworden, wat aangeeft hoe afhankelijk we zijn van grondstoffen voor onze consumptie en gebruikspatronen.

Leven in de stad

Als de bevolking groeit, worden ook de steden groter. Voor het eerst in de geschiedenis leven er meer mensen in de stad dan op het platteland, wat de behoefte aan stedelijke voorzieningen en infrastructuur vergroot.   

Ongeliefd afval 

De bouwsector is verantwoordelijk voor een derde van al het afval dat jaarlijks op de stortplaats terechtkomt. Ter compensatie van deze milieuonvriendelijke werkmethodes, worden afvalprojecten en technologieën (zoals upcycling) geïmplementeerd, waarbij gebruikte materialen gerecycled worden in producten met commerciële waarde om de hoeveelheid afval en de vraag naar oorspronkelijke grondstoffen te verminderen. 

Kringloop van grondstoffen

Om afstand te nemen van de huidige, eerder lineaire verbruiksmethode, richt de filosofie van de circulaire economie zich erop de kringloop in het verbruik te sluiten. We verkleinen hierbij ons materiaalverbruik door efficiënt en winstgevend hergebruik van grondstoffen. 

Correct afvalbeheer is een essentieel bestanddeel van onze duurzame toekomst en het gebruik van de juiste materialen kan duurzaam wonen ondersteunen. 

Duurzaam bouwen

De omstandigheden vormen nu al een grote uitdaging. Het is noodzakelijk dat ontwikkelaars samenwerken met producenten om duurzame materialen en programma's voor afvalverwerking aan te bieden – zoals upcycling – waarmee gebruikt materiaal verandert in producten met dezelfde eigenschappen als die van oorspronkelijke grondstoffen. Dit verlaagt de jaarlijkse hoeveelheid afval op stortplaatsen en ons materiaalverbruik. Zo creëren we een schonere, efficiëntere duurzame toekomst.

Akoestische oplossingen van Rockfon zijn gemaakt van steenwol, een duurzaam materiaal dat in principe onuitputtelijk is. Ze zijn duurzaam en geschikt voor upcycling, wat bijdraagt aan de circulaire economie en een schonere toekomst. 

Rockcycle®

In de Benelux kunt u gebruik maken van de ROCKWOOL Recycling Service Rockcycle. Kijk voor meer informatie op www.rockwool.nl/rockcycle

We moeten hard blijven werken om nog betere producten te maken en een kleinere voetafdruk in het proces achter te laten, waarbij duurzaamheid een integraal onderdeel is van onze producten, activiteiten en productontwikkeling.

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL GROUP
ROCKWOOL Group