Een circulaire bouwsector

3 August 2020

De wereldbevolking groeit constant, we verbruiken grondstoffen aan een alarmerend tempo en de klimaatverandering veroorzaakt wereldwijd problemen. Daarom wordt het stilaan levensnoodzakelijk dat we meer goederen gaan recyclen.

landschap met bergen en rotsen

De bouwsector is verantwoordelijk voor 1 tot 2 miljard ton afval. Dat is een derde van de totale wereldwijde afvalberg, en wij nemen dat cijfer bijzonder ernstig. Door de steeds groter wordende bevolking en de steeds kleinere voorraad grondstoffen is het vandaag cruciaal dat bedrijven en consumenten producten gaan recyclen. Het is dus ook belangrijker dan ooit dat we weten wat er gebeurt met materialen nadat ze naar de fabrikant zijn teruggebracht of naar de plek waar de grondstoffen oorspronkelijk gewonnen werden.

Als we de bijdrage van een product aan de circulaire economie willen beoordelen, moeten we rekening houden met verschillende aspecten:

 • Wat gebeurt er met het product nadat het is gebruikt? Wordt het in een gesloten of open cyclus gerecycled?
 • Welke andere secundaire materialen kunnen tot dit product worden gerecycled? Worden die materialen gedowncycled of geüpcycled?
 • Is er een schaarste die het moeilijk maakt om extra primaire grondstoffen te gebruiken en waarom zou het efficiënt zijn om die materialen te gebruiken?

In een circulaire economie worden producten dus zo lang mogelijk gebruikt én zo veel mogelijk hergebruikt aan het einde van hun levenscyclus. Bij Rockfon bieden we bouwoplossingen die levenslang meegaan, zoals akoestische plafonds. 

Gesloten recyclingcyclus voor onze eigen duurzame producten

De circulaire economie draait rond het efficiënt en winstgevend hergebruiken van materialen. Alleen zo kunnen we afstappen van het klassieke consumptiepatroon en onze materiaalvoetafdruk verkleinen. Als we een wereld willen waarin grondstoffen efficiënt worden gebruikt, moeten we onze producten zo duurzaam mogelijk maken en tegelijk zo weinig mogelijk grondstoffen verbruiken.

 • Geen enkele Rockfon fabriek stuurt steenwolafval naar stortplaatsen
 • Gebruik een product uit een duurzame gesloten cyclus
 • Steenwol is herbruikbaar en volledig te recyclen 

In 2019 haalden we meer dan 159.000 ton steenwol op voor recycling. Wij downcyclen niet, maar recyclen ons materiaal keer op keer.

NL - Closed loop - Sustainability
Video

Gesloten kringloop-recycling van Rockfon producten

Om afstand te nemen van de consumptiemaatschappij, vermindert de circulaire economie ons materiaalverbruik door efficiënt en winstgevend hergebruik van grondstoffen

Afval uit andere sectoren upcyclen

Als je wilt weten hoe duurzaam een product is, moet je volledig begrijpen welke mogelijkheden er zijn om het materiaal te hergebruiken in een recyclageproces (secundair materiaal).
 

 • Wij upcyclen afval uit andere sectoren en creëren waarde in plaats van materiaal op de afvalberg te gooien
 • Wij gebruiken geen schaarse grondstoffen die in andere sectoren nodig zijn
 • We dragen een flink steentje bij aan de circulaire economie

Natuurlijke, zichzelf vernieuwende primaire grondstoffen

Steenwol is een alomtegenwoordige grondstof en een duurzaam bouwmateriaal. Onze steensoort, die aan het begin van de negentiende eeuw ontdekt werd op Hawaï, is een natuurlijk bijproduct van vulkanische activiteit. We smelten het en spinnen er natuurlijke vezels van. Vandaag de dag verbetert steenwol de werkomgeving en het welzijn van mensen op tal van manieren.

 • De aarde produceert elk jaar 38.000 keer meer steen dan de hoeveelheid die we gebruiken om ROCKWOOL steenwol te maken. 
 • Dat steenmateriaal gebruiken we zo efficiënt mogelijk: van 1 m3 steen maken we 2.200 m² plafondpanelen. Dat zijn acht tennisvelden!

Rockfon is niet alleen de beste leerling op het vlak van akoestiek, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van gerecycleerde producten. Bovendien erkennen de meest vooraanstaande organisaties ons met certificaten als een topper op het vlak van veiligheid. Aangezien we meer dan 90% van onze tijd binnen doorbrengen, is dit een belangrijk aandachtspunt waarop we zullen blijven letten. 

Draag samen met Rockfon een steentje bij aan de circulaire economie.

NL - Upcycling Downcycling - Sustainability
Video

Upcycling van afval uit andere sectoren

Omdat we bij Rockfon meer nieuwe producten maken dan we terugkrijgen in onze gesloten recyclingcyclus, hebben we meer ruwe grondstoffen nodig. Daarvoor upcyclen we materiaal dat anders op de afvalberg