bucket_iconCreated with Sketch.
Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse

01

Product-duurzaamheids-verklaringen

Om de impact van het gebruik van Rockfon plafondpanelen op het behalen van certificeringsprogramma's of bouwprojecten die streven naar duurzaamheid gemakkelijk te kunnen documenteren, hebben wij onze productduurzaamheidsverklaringen (PSD's) ontwikkeld.

Deze bevatten informatie over onderwerpen als gerecyclede materieel, luchtemissie keurmerk, transparante vermelding van materialen, de veiligheid van onze vezels en verantwoordelijke grondstofwinning

U vindt onze productduurzaamheidsverklaringen hier

02

Milieuproduct-declaraties

Om het milieutechnische profiel van Rockfon producten bekend te maken, publiceren wij onze milieuproductverklaringen (EPD's).

De EPD's zijn productspecifiek en geverifieerd door een onafhankelijke externe instantie in overeenstemming met de norm EN15804 en geven u dus het volledige aantal punten in de beoordeling van het certificeringsprogramma voor de bouw.

U vindt onze EPD's hier

03

ISO 14001 certificeringen

Om onze productie continu te verbeteren, werken onze fabrieken met toonaangevende milieubeheersystemen.

Hiervoor doorlopen we ook de certificeringsprocedure van onafhankelijke instanties volgens de ISO 14001 norm "Milieubeheersystemen – Eisen met betrekking tot het gebruik".

U vindt onze ISO-certificeringen hier

04

Instructieblad voor veilig gebruik

Onze steenwol is een ongevaarlijk materiaal. Dit wordt ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Onze materialen worden door een onafhankelijke externe instantie regelmatig gescreend volgens de REACH kandidatenlijst. Als extra dienst verstrekt Rockfon ook nog een instructieblad voor veilig gebruik.

Download ons instructieblad voor veilig gebruik

05

Duurzaamheids-verslag

De KPI's voor duurzaamheid voor onze productie zijn onderdeel van het duurzaamheidsverslag van de ROCKWOOL Group. Het verslag is gebaseerd op de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI).

De prestaties van de ROCKWOOL Group op het gebied van CO2-emissies worden bovendien regelmatig openbaar gemaakt via internationale rapportageplatforms als het Carbon Disclosure Project (CDP).

Download ons duurzaamheidsverslag

Wij houden de cyclus gesloten

Om afstand te nemen van de huidige, lineaire verbruiksmethode, vermindert de circulaire economie ons materiaalverbruik door efficiënt en winstgevend hergebruik van grondstoffen. Voor een wereld die efficiënt omspringt met haar grondstoffen, moeten we voorzien in duurzame producten en tegelijkertijd zo min mogelijk natuurlijke hulpbronnen verbruiken.

 Geen enkele van onze fabrieken transporteert steenwol naar de vuilstortplaats
 Creëer een volledige duurzame, gesloten product cyclus. Steenwol is een herbruikbaar materiaal
 Steenwol is een volledig recyclebaar materiaal met een gesloten cyclus. Onze recylingcyclus vermindert de waarde niet en ons product kan nagenoeg eindeloos gerecycled worden...

 

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
In 2019 werd 159.000 ton steenwol verzameld voor recycling.

Een onuitputtelijke en natuurlijke grondstof

Steenwol is een onuitputtelijke grondstof en een duurzaam bouwmateriaal. Onze steenwol, die aan het begin van de twintigste eeuw in Hawaï werd ontdekt, is een natuurlijk bijproduct van vulkanische activiteit dat wordt gesmolten en vervolgens tot natuurlijke vezels wordt gesponnen.

 De aarde produceert 38.000 maal meer steenmaterie dan er wordt gebruikt voor de jaarlijkse productie van ROCKWOOL steenwol.

 

 

RockWorld imagery,The Big Picture, stone, rock, plant,
Annual Report Images, indoors

Best-in-class luchtemissie labels

Tijdens interieurbouw vormen vervuilers zoals formaldehyde, of CH2O, de voornaamste problemen binnenshuis.

 

Onze producten zijn bekroond met best-in-class binnenklimaat labels zoals het Franse VOC A+, Greenguard Gold, het Finse M1, Blue Angel, Singapore Green Building Product Certificate en het Deense Indoor Climate Label.

 Al onze producten gebaseerd op tweede generatie bindmiddel stoten 10x minder uit dan de door de WGO aanbevolen hoeveelheden. Onze producten gebaseerd op eerste generatie bindmiddel scoren ook beduidend lager dan de WGO norm.

 

 

 

 

video illustration, best in class air emission labels, sustainability, recycling, rockfon
Onze producten zijn gecertificeerd door de strengste keurmerken en standaarden ter wereld, zowel voor formaldehyde alsook de VOS-emissies.

Magdalini Psarra

Public Affairs & Sustainability Manager, Rockfon

Veilige natuurlijke materialen

ROCKWOOL steenwol producten zijn veilig in gebruik, veilig tijdens de installatie en veilig tijdens de productie.

 Dit wordt gedocumenteerd in honderden peer-reviewed wetenschappelijke artikelen in de afgelopen 55 jaar.
 Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de WHO (IARC) stelt steenwol vrij van de lijst van "mogelijk kankerverwekkende stoffen".
 De kern van onze steenwol voldoet gecertificeerd aan Note Q voor veilige minerale wolvezels van de EU-verordening (EC) 1272/2008 en Richtlijn 97/69/EC.

 

 

 

 

Girl climbing rocks