order-bucket

Verstedelijking

Wat is verstedelijking?

Volgens prognoses zal de stedelijke bevolking door continue bevolkingsgroei en verdere verstedelijking tot 2050 met 2,5 miljard mensen toenemen. Dit zet onze moderne leefstijl onder druk. Er verhuizen nu al ongeveer 1,5 miljoen mensen per week naar een stedelijke omgeving en tegen 2050 zal meer dan tweederde van de wereldbevolking in de stad wonen. 

Deze massale verstedelijking houdt grote uitdagingen in voor de volksgezondheid, het welzijn, de veiligheid en de algemene leefkwaliteit. We zullen te maken krijgen met meer vervuiling, klimaatverandering en migratie. Dan hebben we het thema afvalbeheer nog niet eens genoemd. Alleen al in Europa dragen gebouwen bij tot meer dan tweederde van de totale primaire energiebehoefte en de totale uitstoot van broeikasgassen. 

Onze visie

Tegenwoordig verbetert steenwol het werk en welzijn van mensen op diverse manieren. Onze oplossingen verrijken het leven van mensen, verhogen de productiviteit en zorgen voor verfraaiing.

Wist u dat...?

Verstedelijking houdt grote uitdagingen in betreffende de volksgezondheid, het welzijn, de veiligheid en de algemene leefkwaliteit. Als we nieuwe en bestaande gebouwen energie-efficiënter maken, kunnen onze steden gezonder, veiliger en duurzamer worden.

Big city, urbanization, MUH

Toepassingen

rockfon