De cyclus doorbreken

1 januari 1

Aandacht voor het akoestisch ontwerp betekent dat we niet hoeven te schreeuwen om gehoord te worden

De Tove Ditlevsens School, Denemarken

Als u al eens een druk restaurant of bar hebt bezocht, kent u beslist het “Lombard-effect”. We hebben de neiging luider te gaan praten als het geluid om ons heen toeneemt en zorgen zo voor een vicieuze cirkel van geluidshinder. In een restaurant is de kakofonie die hierdoor ontstaat misschien alleen maar ergerlijk. Maar op school of in het ziekenhuis heeft het Lombard-effect ernstiger gevolgen.

Een recent onderzoek toonde aan dat de helft van de leerkrachten permanente schade aan hun stem heeft opgelopen doordat ze moesten schreeuwen om zich nog hoorbaar te maken in de klas1. Onderzoek toont aan dat ook leerlingen hieronder lijden. Wanneer zij een taak moesten verrichten met achtergrondlawaai, was bij 25% van de kinderen in het basisonderwijs een slechtere werking van het geheugen waarneembaar. En een toename van 20 dB in algemene geluidsoverlast heeft bij 9-10-jarigen een leesachterstand van max. 8 maanden aangetoond2.

Lawaai en leren: De cognitieve prestaties van kinderen én volwassenen worden verminderd door lawaai. Hun leervermogen wordt belemmerd door een lawaaiige omgeving.

Geluidshinder is ook in ziekenhuizen een ernstig thema. Er is aangetoond dat geluidsoverlast tot 75 dBA de gezondheid op korte en lange termijn kan schaden, met gevolgen voor patiënten die variëren van gehoorverlies tot hoge bloeddruk. Overmatig lawaai tast het cognitief vermogen van personeel in de gezondheidszorg aan, waardoor het moeilijker wordt om helder te denken, zich te concentreren en complexe taken uit te voeren.3.

 Aangezien een groeiend aantal gegevens de schadelijke effecten van geluidshinder aan het licht brengt, is het belangrijk dat we reageren. Goede akoestische ontwerpen die geluid absorberen helpen professionals en studenten ongestoord na te denken en te praten, en tegelijkertijd omgevingen te creëren waarin men beter leert en weer gezond wordt.

1-2 Building in Sound – BIAMP Systems White Paper
3 J. D, MD, Noise in the Operating Room, The American Society of Anesthesiologists, Inc.; 2014

Stemproblemen
0

van de leerkrachten loopt permanente schade aan de stem op door lawaai in de klas

Geheugenprestaties
0

slechter geheugen bij kinderen op de basisschool bij achtergrondlawaai

Achtergrondlawaai
0

is voldoende achtergrondlawaai om problemen op de lange termijn te veroorzaken voor patiënten

Geluidsisolatie

Het is een mooie uitdaging om de hoeveelheid afleiding en de schadelijke effecten van geluid te verminderen, terwijl er toch een flexibele, persoonlijke en aantrekkelijke omgeving wordt gecreëerd. Onze dB-producten koppelen de voordelen van geweldige geluidsisolatie aan onovertroffen geluidsabsorptie.

Meer info

Gerelateerde verhalen

Meer over onze visie