Door rook komen meer mensen om dan door brand

1 januari 1

Het inademen van giftige rook veroorzaakt zelfs meer brandgerelateerde sterfgevallen dan de vlammen zelf.

Elk brandbare materiaal produceert bij brand in bepaalde mate giftige rook.  Hoe hoog de uitstoot van giftige rook is, hangt af van het materiaal, de beschikbare hoeveelheid zuurstof en de brandduur.  In concentraties die hoog genoeg zijn en bij een blootstelling die lang genoeg duurt, is giftige rook bedreigend voor de gezondheid van mensen.  

In het beginstadium van een brand, nog voordat deze oplaait, is de rook afkomstig van de eerste ontbrande voorwerpen, vaak meubels en andere inrichtingselementen.  Naarmate het vuur aanwakkert en zich uitbreidt, nemen het volume en de toxiciteit van de rook sterk toe.  

Als het vuur niet wordt geblust of vanzelf dooft, blijft het zich voeden met interieurelementen en brandbare bouwmaterialen (ook aan de buitenkant van het gebouw als de brand uit de ramen slaat). Ze vormen brandstof voor het vuur en vergroten de hoeveelheid giftige rook.  Vuur en rook die zich door het gebouw en langs de gevel verspreiden, bedreigen bewoners aan de andere kant van het gebouw en kunnen het moeilijk maken om nog te ontsnappen.

Nu branden zich 5-10 keer sneller ontwikkelen dan in de jaren ‘501, hangt de veiligheid van de inwoners en de eerste hulpverleners sterk af van de prestaties van het gebouw tijdens brand, en de mate waarin dikke giftige rook vrijkomt, waardoor meer mensen omkomen dan door de brand zelf.  Uit statistieken blijkt dat rook meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers veroorzaakt bij brand in gebouwen in het VK2.

 

1: UL, Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes
2: Department for local communities and government, Fire Statistics Great Britain 2013 – 2015, January 2015

Brandveiligheid

Toepassing van onbrandbare materialen, zoals steenwol, in gebouwen kan helpen de verspreiding van vuur tegen te gaan en speelt een essentiële rol bij de veiligheid van bewoners en gebruikers.

Meer info

Gerelateerde thema's

Meer over onze visie