Bouwen aan de oplossing

1 januari 1

Hoe milieuvriendelijke gebouwen onderdeel kunnen zijn van een duurzame wereld.

Onbenut potentieel

Wereldwijd verbruiken gebouwen teveel grondstoffen en produceren te veel afval. Ze verbruiken 25% van het beschikbare water en 40% van de grondstoffen, terwijl ze een derde van al het afval produceren en 40% van de wereldwijde kooldioxide-uitstoot. Gezien vanuit het perspectief van deze statistieken zijn ze milieutechnisch niet duurzaam.

Maar gebouwen hebben ook een enorm, onbenut potentieel om een centraal onderdeel te worden van de oplossing voor dringende uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Milieuvriendelijke ontwerpen kunnen de klimaatverandering tegengaan én gezondheid, welzijn en productiviteit verbeteren.

Om dit te bereiken, is een allesomvattende benadering van planning, ontwerp en bouw belangrijk, waarbij elk facet van duurzaamheid wordt meegenomen. De focus op slechts één benadering kan een negatief effect hebben op de algehele prestaties van het gebouw. Daarom maken normen die zijn ontwikkeld door ISO (International Standardisation Organisation) en CEN (European Committee for Standardization) het nu mogelijk duurzaamheid te meten over de gehele levenscyclus van een gebouw. Deze standaarden gaan veel verder dan de milieuprestaties en houden ook rekening met het effect van gebouwen op gezondheid, veiligheid en welzijn.

Een ecologisch verantwoord ontwerp ontwikkelen

De belangrijkste stap naar ecologisch verantwoord ontwerpen is een verlaging van de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft. Meestal is 80% van het energieverbruik bestemd voor verwarming, koeling, warm water en verlichting. De resterende 20% komt voort uit bouwmaterialen, transport en sloop. Dus hoewel energiezuinig ontwerpen essentieel is, is het ook belangrijk om meer integraal te ontwerpen en na te denken over hoe het gebouw en de materialen aan het einde van hun levensduur kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Het ontwerp en de materialen zijn ook van invloed op andere belangrijke aspecten van duurzaamheid zoals thermisch comfort, akoestische prestaties en brandveiligheid.

Beoordelingsprogramma’s

Voor een nauwkeurige beoordeling hoe ecologisch verantwoord het ontwerp van een gebouw is, biedt Life Cycle Analysis (LCA) een nuttige en breed aanvaarde methodologie. LCA’s bekijken de complete ecologische voetafdruk van een gebouw, waaronder de gebruikte materialen. Informatie over materialen wordt meestal bekendgemaakt in milieuproductdeclaraties (EPD’s).

Een EPD kan niet vertellen of een materiaal ‘ecologisch verantwoord’ is, want dit hangt af van de integratie in het ontwerp. Maar het maakt snellere en nauwkeurigere LCA's van gebouwen mogelijk en helpt bouwers om aan nationale normen te voldoen en voordelen te behalen in duurzame classificatiesystemen. ROCKWOOL producten leveren voordelen in beoordelingsprogramma’s voor duurzaam bouwen, zoals LEED®, BREEAM, DGNB (German Sustainable Buildings Council) en HQE (Haute Qualite Environnementale).

Wanneer we de levenscyclus van gebouwen bekijken, kunnen we bouwwerken creëren die een positieve bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. 

Gerelateerde thema's

Meer over onze visie