International Noise Awareness Day! Laat jouw wereld beter klinken

29 april 2020

Ik dacht altijd dat gezondheid – ondanks alle problemen die we hebben – ons belangrijkste goed is. Dat het vandaag International Noise Awareness Day! is, geeft ons de kans om hierbij stil te staan en ons af te vragen hoe goede gezondheid eigenlijk klinkt.

Laat jouw wereld beter klinken met Rockfon

De effecten van geluidshinder

Wat is geluidshinder? We definiëren geluidshinder of -overlast als de verspreiding van lawaai dat een negatief effect heeft op onze levens. Het is een van de grootste problemen waarmee moderne samenlevingen te maken hebben. Wie lang is blootgesteld aan buitensporig lawaai, krijgt te maken met uiterst negatieve gezondheidsproblemen die steeds erger worden. Helaas veroorzaakt de blootstelling aan geluidshinder volgens het Europees Milieuagentschap (EMA) in heel Europa jaarlijks 12.000 vroegtijdige sterfgevallen en draagt bij tot 48.000 nieuwe gevallen van ischemische hartaandoeningen. Naar schatting lijden 22 miljoen mensen aan chronische stress door overlast en 6,5 miljoen mensen aan chronische slaapstoornissen. [1]

Europa staat hierbij niet alleen. Het Centre for Disease Control and Prevention in de Verenigde Staten zegt dat door lawaai veroorzaakt gehoorverlies de derde meest wijdverspreide chronische gezondheidsaandoening is – vaker optredend dan diabetes of kanker. [2]

Naar schatting lijden 22 miljoen mensen aan chronische stress door overlast en 6,5 miljoen mensen aan chronische slaapstoornissen.

Europees Milieuagentschap

Geluidsoverlast binnenshuis  

We ondergaan niet alleen geluidshinder buiten de deur. Met het thema geluidsoverlast hebben we evenveel, zo niet meer, te maken als we binnen zijn.

De definitie van lawaai is: "Een hoorbare akoestische energie die het fysiologische of psychologische welzijn van mensen negatief beïnvloedt." [3] In de jaren 90 was een fenomeen onder de naam Sick Building Syndrome. Hierbij werden mensen letterlijk ziek van het binnenklimaat. Dit was voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanleiding om een verklaring op te stellen over het belang van welzijn in gebouwen.

Een belangrijke factor in de beleving van onze gebouwde omgeving is onze blootstelling aan ongezonde geluidsniveaus. Dit kan verbonden zijn met de blootstelling aan lawaai op het werk, storend kabaal in winkelcentra, kleine winkels en zelfs geluidsoverlast in restaurants. Maar liefst 90% van de ondervraagden voor Speak Easy: Hearing the views of your customers, zei dat zij achtergrondgeluiden het grootste probleem vonden tijdens een etentje in een restaurant.

In de grafiek hieronder ziet u verschillende geluidsniveaus en hoe lang we hieraan blootgesteld kunnen worden voordat ze schadelijk worden.

1/1

We hebben niet als enige last van lawaai

Van geluidshinder hebben mens én dier last. Om een voorbeeld te geven: vogels in steden, vooral in de buurt van vliegvelden en snelwegen, moeten met een hogere geluidssterkte en op hogere frequenties zingen om de storende geluiden te overstemmen. Zelfs onder water doet zich dit probleem voor. Het is aangetoond dat het lawaai van scheepsmotoren het paaien verstoort, scholen vis naar grotere diepte dwingt of zelfs de trek vertraagt. [4]

Geluidsoverlast is alomtegenwoordig – zelfs op het stilste plekje ter aarde zult u heel veel geluiden horen.

Het stilste plekje op aarde

Om een einde te maken aan geluidshinder en absolute stilte te vinden, moeten we naar het hoofdkantoor van Microsoft, in Redmond Washington, in de VS. Hier vinden we volgens het Guinness Book of World Recordshet stilste plekje op onze planeet.

De echovrije kamer – wat inhoudt dat deze verstoken blijft van geluid en elektromagnetische golven – is ontworpen met behulp van een gigantisch stuk wigvormig schuim bestaande uit mineraalwol. Het absorbeert het geluid volledig en voorkomt dat geluidsgolven tot 120 dB(A) in de kamer doordringen.

Deze ruimte is speciaal gebouwd voor Microsoft om de gevoeligheid van audioapparatuur te testen. De bouw van de ruimte van 40 m2 kostte 1,5 miljoen dollar. In de kamer ligt het geluidsniveau op -20,35 dB(A), wat het absolute "nul"-niveau van het geluid dicht benadert.

Maar hoe voelt het om in zo'n ruimte aanwezig te zijn? De echovrije kamer zou zorgen voor een oorverdovende stilte. Zelfs zozeer dat heel zwakke geluiden hoorbaar zouden worden. Je zou je eigen hartslag horen, je ademhaling en zelfs de bloedcirculatie door je eigen lichaam. Dat kan heel griezelig zijn. In feite kan het zelfs zo verwarrend zijn dat mensen na een langere aanwezigheid in de kamer duizelig en misselijk werden. De langste tijd dat iemand deze extreme stilte heeft uitgehouden, bedroeg 45 minuten.

De zoektocht naar het juiste geluidsniveau is niet alleen een kwestie van het wegnemen van lawaai, maar ook van geluidsregeling en het vinden van de juiste balans.

Geluidshinder trekt de aandacht

Langzaam krijgen overheden oog voor de effecten van lawaai. We nemen politici en lobbyisten waar die zich inzetten voor normen op het gebied van geluidshinder binnen- en buitenshuis. Zo zien we in Frankrijk, Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en de Scandinavische landen de ontwikkeling van specifieke akoestische voorschriften voor ziekenhuizen, om zo een omgeving te creëren die stilte biedt en de genezing beter ondersteunt. Deze ontwikkeling is ook te zien bij scholen en andere binnenruimten.

Het Europese Milieuagentschap is ook begonnen met het verzamelen van informatie over belastende geluidsniveaus in verschillende Europese landen. De bevindingen tonen aan dat Estland beschikt over de laagste geluidshinder. Hier is de complete bevolking overdag blootgesteld aan het equivalent van 55 dB(A). Na Estland volgen Litouwen en Nederland.  

Hoort u het verschil?

De afgelopen weken konden we beslist ook andere grote steden toevoegen aan de lijst van rustige stedelijke gebieden. Door de grote lockdowns in heel Europa en de rest van de wereld vanwege COVID-19 is de geluidsoverlast enorm afgenomen. Bijvoorbeeld in Barcelona ging het geluidsniveau met 5-8 dB(A) omlaag. [5] Een vergelijkbare situatie doet zich voor in Parijs, waar het geluidsniveau 5-10 dB(A) daalde, wat 70-90% lager is dan gewoonlijk. [6]

Laat jouw wereld beter klinken

Hoewel het niet mogelijk is om alle niveaus van gevoelde geluidsoverlast weg te nemen, kunnen we veel facetten van ons leven wel ingrijpend veranderen. Het gebruik van akoestische oplossingen voor binnenruimten is een geweldige manier om geluiden te reguleren en veel van de negatieve neveneffecten die meestal gepaard gaan met geluidshinder te verminderen.

Door beheersing van problemen met geluid kunnen we geluidsniveaus op het werk veiliger maken, betere leerprestaties op school bereiken, snellere genezing in ziekenhuizen realiseren en andere neveneffecten van geluidsoverlast beperken.

Referenties: 

[1] EEA Report, No 22/2019 “Environmental noise in Europe -2020”, ISBN 978-92-9480-209-5 

[2] https://www.youtube.com/watch?v=B7XOx4j_rf0   

[3] E. Ryherd, S. Okcu, C. Zimring, J. Ackerman, and K. Persson Waye, “ Noise pollution in hospitals: Impacts on staff,” J. Clin. Out. Mgmt. 19(11), 491–500 (2012). 

[4] Slabbekoorn H “Noise pollution” Current Biology 29, R942–R995, Published by Elsevier Ltd October 7, 2019  

[5https://www.guinnessworldrecords.com/news/2015/10/microsoft-lab-sets-new-record-for-the-worlds-quietest-place-399444?fb_comment_id=1143826665645803_1143921322303004 

[6] https://www.bruitparif.fr/les-effets-du-confinement-sur-le-bruit-en-ile-de-france/