Geoptimaliseerde akoestiek vermindert het risico op gehoorverlies

10 maart 2021

De Apple Hearing Health Study is de eerste onderzoek in zijn soort die gegevens over een langere periode verzamelt om te begrijpen hoe dagelijkse blootstelling aan geluid het gehoor kan beïnvloeden.

Mikkeller Restaurant, Taiwan

Elke dag wordt ons gehoor in gevaar gebracht. Zo is gehoorverlies, te wijten aan overmatige blootstelling aan lawaai, de derde meest voorkomende chronische ziekte in de Verenigde Staten - nog zelfs vaker dan diabetes of kanker.

Gehoorverlies is wereldwijd een ernstig gezondheidsprobleem geworden en verschillende bedrijven en organisaties, zoals Apple en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), tonen belangstelling voor onderzoek naar dit gezondheidsprobleem.

Studies en campagnes helpen gehoorverlies voorkomen

Gehoorverlies is een gezondheidsprobleem dat nu vooral jongere mensen aangaat. Om een idee te geven van de grote omvang van dit probleem: de Wereldgezondheidsorganisatie onthulde dat 1 op de 2 jongeren tussen 12 en 35 jaar tegenwoordig blootgesteld wordt aan onveilige geluidsniveaus via hun smartphones, computers of MP3 spelers. Als initiatief om dit probleem tegen te gaan is Apple begonnen met gehooronderzoek om te begrijpen welke factoren de gezondheid van ons gehoor beïnvloeden. De nieuwe Research app zal gepersonaliseerde informatie verzamelen om iPhone en Apple Watch gebruikers bewust te maken van de gevaren van hun luistergedrag.

Apple heeft besloten deze verzamelde gegevens te delen met de Wereldgezondheidsorganisatie ter ondersteuning van Make Listening Safe, een bewustwordingscampagne van de WHO ter bevordering van veilig luisteren. Uiteindelijk zal deze samenwerkingsstudie met de WHO meer inzicht geven in de risico's van een te hoog volume en de invloed daarvan op ons dagelijks leven.

Blootstelling aan lawaai in openbare gelegenheden

Een van de hoofddoelstellingen van het initiatief "Make Listening Safe" van de WHO is een wettelijk kader te ontwikkelen voor de controle van geluidsniveaus in openbare gelegenheden. Openbare ruimten zoals bars, restaurants en hotels vormen een van de grootste veroorzakers van gehoorverlies, omdat ze vaak de aanbevolen maximum geluidssterkte overschrijden.
Naast te hoge geluidsniveaus is er echter nog een andere reden waarom blootstelling aan lawaai in deze gelegenheden op lange termijn tot gehoorverlies kan leiden: slechte akoestiek. Voortdurende blootstelling aan geluidsoverlast binnenshuis kan ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven 10.000 Europeanen ten gevolge van aanhoudende geluidsoverlast.

Uitstekende akoestiek voor een beter gehoor

Dus hoe kunnen we de akoestiek in onze dagelijkse omgeving optimaliseren?

Om deze gevolgen van ongecontroleerde, slechte akoestiek te verminderen, hebben we materialen nodig die omgevingsgeluid absorberen en dempen, om echo te voorkomen. Geluidsabsorberende materialen zoals steenwol kunnen helpen de geluidsdruk te beheersen en vormen het kernmateriaal van tegels en panelen van Rockfon. Het gebruik van deze tegels en panelen is een efficiënte manier om voor het juiste akoestische comfort te zorgen en daarmee de risico's van geluidshinder en gehoorverlies sterk te verminderen.