Parametrisch ontworpen Van Gogh plafond in Meininger hotel Amsterdam City West

1 januari 1

Onlangs is de tweede uitbreidingsfase van het Meininger Amsterdam City West hotel afgerond. Pronkstuk is de volledig vernieuwde lobby.

1/4

Architect Christian Sandor Tschersich van Lava uit Berlijn gebruikte Vincent van Gogh als inspiratiebron voor een parametrisch ontworpen plafond dat de bezoekers in de lobby helpt om zich te oriënteren. Ontwerpregels als kleur, hoogte, richting, dichtheid zijn allemaal verwerkt in het ontwerp, dat is uitgevoerd in bijna negenhonderd Contour baffles van Rockfon (onderdeel ROCKWOOL). Het zijn echter de oplossingsgerichtheid en partnering-inspanningen van de Nederlandse baffle-producent die aan de basis staan van de totstandkoming van dit veelkleurige plafond. Of zoals Tschersich het verwoord: “de inspanningen van Rockfon hebben dit project in leven gehouden”.

Het Meininger Amsterdam City West is het eerste Meininger hotel in Nederland en kent sinds de start in 2012 een gestage groei. In de afgelopen viereneenhalf jaar werd het hotel in twee fases uitgebreid en heeft het nu 321 kamers en 1177 bedden. In de eerste fase werd een naastgelegen kantoorpand omgebouwd tot hotel. In de tweede fase die nu is afgerond, is het aantal kamers verder uitgebreid en zijn de gemeenschappelijke ruimtes vergroot en volledig heringericht. Alle Meininger Hotels kennen in hun inrichting een belangrijke rol toe aan de cultuur van de stad of het land waar ze zijn gevestigd. De Amsterdamse vestiging heeft Hollandse meesters als thema gekregen.

De inspanningen van Rockfon hebben dit project in leven gehouden.

Christian Sandor Tschersich

Architect, Lava

Top down en bottom up

Met dit thema als basis heeft architect Christian Sandor Tschersich van Lava (Laboratory for Visionay Architecture) uit Berlijn de hotellobby onder handen genomen. Tschersich is een fervent voorvechter van parametrische architectuur. In Nederland was hij onder andere betrokken bij The Wall langs de A2. In zijn visie bestaat elk ontwerp uit twee componenten. Enerzijds zijn dat de grote ontwerpbeslissingen voor wat betreft de vorm, de top down-component. Daartegenover staat het systeem dat aan de hand van parameters en regels vormen en structuren creëert, het bottom up-deel. Voor de lobby van het Amsterdamse Meininger was de top down-beslissing een plafond te creëren als een schilderij dat de bezoekers een ervaring biedt die hen lang bijblijft. Daarbij spraken de zware en kleurrijke post-impressionistische penseelstreken van Van Gogh het meest tot zijn verbeelding. Er waren een aantal parameters waar rekening mee gehouden moest worden. Een drukke lobby met veel harde materialen levert een akoestische uitdaging. Geluiddemping en –regulering vormde een eerste parameter. Logistiek vormde de tweede. De lobby kent drie zogenaamde ‘hotspots’, de receptie, het trappenhuis met de liften en de bar. Het plafond moet deze drie belangrijke locaties aanwijzen. Dat gebeurt op drie manieren. Met kleur, deze wordt feller als je dichter bij een hotspot komt. Met hoogte, het plafond hangt lager dichter bij de hotspot, zodat de hotelgast optisch naar de hotspot geleid wordt. Als derde manier is er met richting. Als ijzerschaafsel rond een magneet wijzen de baffles van Rockfon de weg naar de drie plekken met de meeste aantrekkingskracht in de lobby van het vernieuwde Meininger hotel.

Voorbereid op toekomst

De eerste door de computer gegenereerde plafondmodellen bevatten de meest optimale oplossing in aantallen baffles, formaten en kleurschakeringen. Hierbij was echter geen rekening gehouden met een andere belangrijke parameter, kosten. Het eerste ontwerp zat ver boven budget. ‘Juist als iets onmogelijk lijkt, worden wij in onze kracht gezet.’, aldus Anton Faber, key-accountmanager bij Rockfon en nauw betrokken bij het Meininger-project. ‘Het eerste dat opviel was de grote variëteit in baffle-formaten. Bovendien lag er aan deze formaten een ongunstige maat ten grondslag. Door de panelen uit te werken in varianten van de standaardmaat van de baffles voorkomen we materiaalverlies. Deze keuze werkte zeer gunstig uit op de prijs. Ook hebben we door een herberekening het aantal baffles kunnen reduceren en daarmee ook het aantal kleurnuances. Ook dat pakte goed uit. Zo hebben we het project binnen budget kunnen brengen.’ Echter, de adviseursrol van Rockfon gaat verder. Tal van plafondvarianten en kleurkeuzes zijn als proef gehangen in de demonstratieruimte van het bedrijf. Tschersich: ‘door deze inspanningen is het project uiteindelijk doorgegaan en goedgekomen. Zij hebben een aantal keer het initiatief genomen en een voortrekkersrol gespeeld. Ook hebben ze een aantal slimme oplossingen bedacht die allemaal een rol hebben gespeeld in de efficiency van het project.’ Eén van die oplossingen betreft de akoestiek. Faber: ‘we hebben nu de Contour baffles gebruikt voor de akoestische oplossing, maar het project is voorbereid op mogelijke wijzigingen in de toekomst. We hebben de baffles niet rechtstreeks aan het bouwkundig plafond gehangen, maar aan een profielrastersysteem dat we ertussen hebben gebracht. Mochten de akoestische eisen in de toekomst strenger worden, dan kunnen we besluiten om dat raster te vullen met akoestische panelen.’

Elke baffle hangt net anders dan de vorige, zowel de hoogte als de richting varieert.

Michael Vogels

Vogels Projecten B.V.

Check-dubbelcheck

Vogels Projecten B.V. uit Helmond heeft uiteindelijk de baffles gehangen. Een monnikenwerk. ‘Elke baffle hangt net anders dan de vorige, zowel de hoogte als de richting varieert’, legt Michael Vogels uit. ‘De positie van elke baffle is individueel berekend aan de hand van een tekening en een Excellsheet met coördinaten. In totaal 896 keer check en dubbelcheck, want ook de kleur moest kloppen. We hebben samen met Rockfon ook nog nagedacht over u-vormige profielen om door middel van schuiven de panelen sneller te kunnen richten. We zijn erin geslaagd om inclusief het rastersysteem dertig baffles per dag te hangen.’ Voor architect Tschersich is het Meininger in Amsterdam het eerste project waarin hij met baffles heeft gewerkt. ‘Het is een prachtige oplossing. Het is geluidabsorberend en heeft ongekende esthetische mogelijkheden. Bovendien heeft Rockfon mij laten zien dat het een oplossing is met nog veel meer ontwerpmogelijkheden. Ook de Meininger Group was vanaf de eerste minuut enthousiast over het resultaat en hoe we dat gezamenlijk bereikt hebben. Ik ben nu bezig met het ontwerp van een hotel in Parijs en weer met baffles.’