PRODUCT ZOEKEN

Legal notice

Documenten beschikbaar op deze website

Zorg ervoor dat u de webpagina’s bezoekt die relevant zijn voor uw land / regio. Onze producten en oplossingen zijn beschikbaar in verschillende landen en onze website is voorzien van productinformatie die kan variëren van land tot land. Assortiment en productgegevens gevonden op een landspecifieke website is ENKEL bedoeld voor gebruik in dat land, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld

U wordt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte vergunning aangeboden om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Documenten (zoals jaarrapporten, milieurapporten, persberichten, databladen, enz.) beschikbaar op deze website onder voorwendsel dat (1) bovenvermelde auteursrechten voorkomen op alle kopieën, (2) het gebruik van deze Documenten informatief is en enkel voor niet-commercieel gebruik en niet anders wordt gebruikt of in eenderwelke andere vorm wordt weergegeven, inclusief plaatsing op eenderwelke website of eenderwelk ander computer netwerk, en (3) geen aanpassingen van eenderwelk Document wordt gemaakt. Gebruik voor eenderwelk ander doel is uitdrukkelijk verboden en wij behouden ons het recht iedere burgerlijke en/of strafrechterlijke sanctie aanwezig in de wetgeving hier tegen aan te wenden.

De toestemming tot gebruik van de hierboven vermelde Documenten slaat niet op het design of layout van de rockfon.nl of rockfon.be website of iedere andere site waar ROCKWOOL International A/S eigenaar van is of die het controleert. Elementen van alle ROCKWOOL International A/S websites zijn door de wet beschermd en mogen niet worden gekopieerd of gedeeltelijk of geheel worden geïmiteerd. Noch logo, grafische beeldvorming of afbeeldingen van eenderwelke Rockfon website mag worden gekopieerd of herplaatst worden tenzij hierdoor door ROCKWOOL/ROCKFON Benelux op voorhand uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is verleend.

ROCKWOOL/ROCKFON International A/S staat niet in voor de geschiktheid van de informatie opgenomen in de Documenten, noch de daaraan gerelateerde afbeeldingen op deze website. Al deze Documenten en gerelateerde afbeeldingen worden aangeboden “zoals ze zijn” zonder eenderwelke garantie, inclusief zonder beperking, dat de Documenten compleet zonder fouten zijn of zullen zijn, of dat informatie beschikbaar zal blijven of dat wij de Documenten up to date zullen houden of dat de Documenten vrij zijn van eenderwelk virus of andere code die uw bestanden, computer of network kan beschadigen. In de maximale mate toegestaan door de wet zal noch ROCKWOOL/ROCKFON Benelux noch ROCKWOOL International A/S aansprakelijk zijn voor verlies, schade, vordering, schuld of schade van eenderwelke aard die voortkomt uit (a) iedere fout of tekortkoming in de Documenten, (b) de niet-beschikbaarheid of onderbreking van aanbieding van de Documenten, (c) uw gebruik of misbruik van de Documenten (ongeacht of u ondersteuning van ons heeft ontvangen bij het gebruik van de Documenten), (d) de inhoud van de Documenten, (e) iedere nalatigheid van ons of onze medewerkers, personen door ons in dienst gesteld of agenten met betrekking tot de Documenten.

De Documenten en gerelateerde afbeeldingen die op deze website zijn geplaatst kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

AUTEURSRECHT KENNISGEVING. Copyright © ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Denmark. Alle rechten voorbehouden.

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order